Disclaimer

Ondanks dat de informatie op deze website met zorg wordt samengesteld, aanvaarden de rechthebbenden op deze website geen aansprakelijkheid voor (a) de juistheid en / of volledigheid van de informatie op de website, noch (b) voor het actueel of niet verouderd zijn van gepubliceerde artikelen. Aan de informatie op deze website kunnen derhalve geen rechten worden verleend.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN - INCLUSIEF HYPERLINKS EN ACHTERLIGGENDE WEBSITES OF BRONNEN - IN WELKE VORM DAN OOK, IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt op enige wijze, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden op deze website.

Het is toegestaan om via een koppeling (hyperlink) zonder no follow naar content op deze website te verwijzen, waarbij duidelijk wordt vermeldt dat het om content van deze website gaat.

De rechthebbenden op deze website hebben het recht om reacties te modereren en/ of te verwijderen, indien zij dit nodig achten.